Szkoły

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA UCZNIÓW:

*Zagrożenia dzieci w sieci

* Mój skarb – jak sobie radzić z emocjami.
* Patyczaki – sytuacje trudne i jak sobie z nimi radzić.
* Złapana myszka – cyberprzemoc i inne zagrożenia w internecie.
* Abecadło szpinaku – profilaktyka zdrowego odżywiania.
* Po nitce do kłębka – współpraca w grupie, komunikacja.
* Jak się zachować, żeby nie zwariować – profilaktyka agresji i przemocy.
* Człowiek wygrywa, gdy nie zażywa – substancje psychoaktywne – zachowania asertywne.
* Kim jestem – budowanie poczucia własnej wartości.
* Tańcowała żyrafa z szakalem – komunikacja w grupie.
* Złota rybka – mnemotechniki – techniki szybkiego uczenia się.
* Medialna magia – cyberprzemoc i inne zagrożenia w internecie.
* Oczy i uszy, które odbierają dźwięki – tolerancja, szacunek do drugiego człowieka.
* On widzi, ona słyszy – kobiecość, męskość, podejście do seksualności.
* Mieć czy być – poczucie własnej wartości.
* Medialne zagrożenia XXI wieku.
* Komunikacja z uczniem i rodzicem – jak osiągnąć porozumienie.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, WYCHOWAWCÓW:

* Dziecko z trudnościami edukacyjnymi – zadania osoby pracującej z rodziną, a zadania placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, poradni psychologiczno-pedagogicznej)

* Kawa na ławę – przemoc rówieśnicza i jej konsekwencje.
* Całkiem inna NIE bajka – używki i inne środki odurzające.
* Chcę żyć a nie istnieć – zachowania autodestrukcyjne wśród dzieci i młodzieży.
* Śpiące licho – zjawisko cyberprzemocy i innych zagrożeń w internecie.
* Świat zasłoniętych firan – zjawisko przemocy w rodzinie.
* Dopalacze – wypalacze – nowe substancje psychoaktywne.
* Uzależnienia behawioralne bez tajemnic – profilaktyka uzależnień czynnościowych.
* W zamnkniętym pudełku – przemoc seksualna w stosunku do dziecka.
* Jak rozpoznać dziecko wobec którego stosowana jest przemoc.
* Współpraca środowisk pomocowych, systemu oświaty, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na rzecz rodziny trudnej konfliktowej, zagrożonej wykluczeniem społecznym.
* Zastępcze substancje psychoaktywne – rozpoznawanie i reagowanie.
* Moja praca z dzieckiem uwikłanym w przemoc domową – wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie.

SZKOLENIA DLA RODZICÓW:
* Porozmawiajmy o emocjach – zachowania agresywne wśród dzieci i młodzieży.
* Jak być dobrym rodzicem – warsztat umiejętności rodzicielskich.
* JA – TY – MY – o komunikacji w rodzinie słów kilka.
* Nie wszystko w sieci jest dla dzieci – o współczesnych zagrożeniach w internecie.
* W świecie substancji psychoaktywnych – używki i inne środki odurzające.
* Dopalacze – wypalacze – nowe substancje psychoaktywne.
* Komunikacja non-violence – podniesienie umiejętności komunikacyjnych rodziców.